سپتيك تانك-سپتيك تانك پلي اتيلن سپتيك تانك-سپتيك تانك پلي اتيلن .

سپتيك تانك-سپتيك تانك پلي اتيلن

سپتيك تانك-سپتيك تانك پلي اتيلن

استفاده از سپتيك تانك روشي اقتصادي محسوب مي شود و همچنين نيازي به برق ندارد كه ويژگي مهمي محسوب مي شود . در مراحل تصفيه ابتدايي فاضلاب در سپتيك تانك روش هاي شيميايي بسيار محدود است و مهمترين قسمت كار در اين دستگاه روش هاي فيزيكي مي باشد.
سپتيك تانك را مي توان به آساني نصب و راه اندازي كرد و قطعات صنعتي به خصوصي در آن استفاده نشده است،جاگير نيست و سرو صدا توليد نمي كند.
سپتيك تانك داراي اجزاي زير است
داراي محلي براي ورود فاضلاب مي باشد كه بافل و لوله ورودي نام گرفته است.بعد از ورود فاضلاب به و تحركاتي كه ايجاد مي شود ممكن است با مشكل باگشت فاضلاب به سمت لوله ورودي مواجه شويم كه اين مساله با وصل كردن سه راهي در قسمت ورود فاضلاب به سپتيك تانك و ايجاد تغيير در مسير فاضلاب، اين مشكل حل مي شود.قسمت اعظم مخزن اوليه آن مي باشد.كه تمام فاضلاب ورود يافته در مرحله اول در اين قسمت جايگير مي شود،مخزن ديگري هم وجود دارد كه به عنوان مخزن زلال سازي در سپتيك تانك تعبيه شده است و فاضلاب ورودي بعد از گذراندن بخشي از فرايند تصفيه فاضلاب و با حجم كمتري، عاري از هرگونه چربي،لجن و روغن هاي ته نشين شده كه در مخزن اوليه مانده است وارد اين مخزن مي شود.طبيعتا اين مخزن در سپتيك تانك از مخزن اوليه كوچكتر ساخته شده است.
ديواره اي ساخته شده است تا اين دو مخزن را در سپتيك تانك از هم جدا كند و فاضلاب نيمه تصفيه شده را از لجن باقي مانده در مخزن اوليه محافظت كند.
براي عبور فاضلاب از مخزن اوليه و ورود به مخزن ثانويه لوله هايي تعبيه شده است و روش ديگ انتقال به اين صورت است كه روي ديواره جدا كننده دو مخزن سپتيك تانك حفره هايي را ايجاد مي كنند.

همانطور كه قبلا به اين موضوع اشاره شد،سپتيك تانك فاضلاب را به صورت ناقص تصفيه ميكند و براي تصفيه كامل اين فاضلاب مي توان آن را به شبكه فاضلاب هدايت كرد تا تصفيه كامل بر روي پساب حاصل اعمال شود.
در مواردي نيز سطح آب هاي زير زميني منطقه اي كه در آن قرار دارد پايين است و مي توان چاه جذبي حفر كرد و پساب را در آن ريخت.

 


برچسب: سپتيك تانك، سپتيك تانك پلي اتيلن، سپتيك تانك فاضلاب، قيمت سپتيك تانك، ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۵:۰۰:۱۸ توسط:سپتيك تانك موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر توسط مدیر غیرفعال شده